Round Stoneware Owl Pots, Set of 3

Round Stoneware Owl Pots, Set of 3

Regular price $18.99 $11.39 Sale

5" Round x 4-1/4"H, 4" Round x 3"H & 2-3/4" Round x 2-1/4"H Decorative Stoneware Owl Containers, Set of 3.